Správne konania

Ukončené správne konania

2611-2021 SE – Mochovce 16.07.2021 20.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
738-2022 248/2022 P SE – Mochovce 14.07.2021 09.09.2022 Súbor-1
Súbor-2
2615-2021 VUJE 20.07.2021 20.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2571-2021 SE 14.07.2021 20.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2625-2021 SE – Mochovce 19.07.2021 01.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
2778-2021 VUJE 10.08.2021 22.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2671-2021 SE – Mochovce 26.07.2021 20.12.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
2225-2021 SE 31.05.2021 18.10.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2400-2021 SE – J. Bohunice 16.06.2021 18.10.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2418-2021 SE – Mochovce 21.06.2021 18.10.2021 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3

Aktualizácia: 24.11.2022