Úradná tabuľa ÚJD SR

1207-2024

č. konania: 1207-2024

č. rozhodnutia: 1/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.11.2023

dátum ukončenia konania: 20.01.2024

dátum aktualizácie: 22.01.2024

Prílohy:

1207-2024_SpravneKonanie_1207-2024_Formulár o zverejnení SpK_1207-2024_rev.3_22.1.2024_ukončenie konania.pdf
1207-2024_Žiadosť o schválenie OZ 30-2023-EMO-Chemická kontrola_anonymizovaná.pdf
1207-2024_Rozhodnutie_1_2024_UJD SR 3862-2023_Rozhodnutie_OZ_30-2023-EMO-Chemická kontrola__1_2024.pdf

Aktualizácia: 22.01.2024