Kontakty

Sídlo úradu

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27
P.O.Box 24
820 07 Bratislava

Tel: 02/58 221 111
Fax: 02/58 221 166

Pracovisko v Trnave

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Okružná 5
918 64 Trnava

Tel: 033/599 1201
Fax: 033/599 1190


Úradné hodiny ÚJD SR: pracovné dni 9.00 – 14.00 h
Podania zasielajte na adresu: podatelna@ujd.gov.sk
Úrad prijíma el. zásielky v dátových formátoch: rtf, docx, doc, pdf, txt, bmp, jpg, png, tiff
Elektronická komunikácia: prostredníctvom eID cez slovensko.sk

Vaše odkazy, otázky a podnety zasielajte na adresu: info@ujd.gov.sk
Správy súvisiace s dodržiavaním štandardov IS VS: standard@ujd.gov.sk

Kontakty na organizačné útvary ÚJD SR

Fakturačné údaje

IČO: 3084 4185
DIČ: 2020 8692 24
Bankové spojenie – IBAN: SK98 8180 0000 0070 0006 1905


PGP kľúč na bezpečnú komunikáciu

Identifikátor kľúča: UJD SR
Odtlačok kľúča: 620C ECF5 001C 7505 7AD0 D44E 2288 91AA 2D44 089A


    *povinný údaj

    Aktualizácia: 12.10.2022