Kontakty

Sídlo

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov
Slovenská republika


Pracovisko Bratislava

Bajkalská 27
P.O.Box 24
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Tel: +421 2 5822 1111
Fax: +421 2 5822 1166

Pracovisko Trnava

Okružná 5
918 64 Trnava
Slovenská republika
.

Tel: +421 3 3599 1201
Fax: +421 3 3599 1190


Kontakty na predstaviteľov ÚJD SR

E-mail: predseda@ujd.gov.sk
E-mail: podpredseda@ujd.gov.sk
E-mail: generalnytajomnik@ujd.gov.sk

Kontakt pre médiá

Kancelária úradu
Tel: 02/58 221 138
E-mail: info@ujd.gov.sk

Kontakty na organizačné útvary ÚJD SR

 

Úradné hodiny ÚJD SR: pracovné dni 9.00 – 14.00 h
Podania zasielajte na adresu: podatelna@ujd.gov.sk
Úrad prijíma el. zásielky v dátových formátoch: rtf, docx, doc, pdf, txt, bmp, jpg, png, tiff
Elektronická komunikácia: prostredníctvom eID cez slovensko.sk


Fakturačné údaje

IČO: 3084 4185
DIČ: 2020 8692 24
IBAN: SK98 8180 0000 0070 0006 1905


PGP kľúč na bezpečnú komunikáciu

Identifikátor kľúča: UJD SR
Odtlačok kľúča: 620C ECF5 001C 7505 7AD0 D44E 2288 91AA 2D44 089A

Aktualizácia: 04.06.2024