Majetok

Prebytočný majetok štátu

Evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do prenájmu je zverejnená v registri na stránke www.ropk.sk.

 

Nehnuteľný majetok

Centrálna evidencia majetku je informačný systém vytvorený na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z. z. ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku, ktorý slúži na plnenie jednotlivých funkcií štátu.

 

Informácie o prevode majetku

 

Aktualizácia: 22.09.2021