Integrálny sklad RAO

Integrálny sklad rádioaktívneho odpadu (IS RAO)

IS RAO umiestnený v lokalite Jaslovské Bohunice je ďalším z ukončených projektov BIDSF realizovaných v rámci procesu vyraďovania JE V1. IS RAO bol do prevádzky uvedený v decembri 2017 rozhodnutím úradu č. 423/2017 a je prevádzkovaný spoločnosťou JAVYS, a. s. Jadrové zariadenie IS RAO je určené na skladovanie RAO z vyraďovania JE V1 a JE A1 v lokalite Jaslovské Bohunice:

  • pevných alebo spevnených RAO pred ich ďalším spracovaním na zariadeniach v areáli JAVYS, a. s.
  • upravených RAO rôznymi technológiami do spevnenej (pevnej) formy, ktoré pochádzajú z vyraďovania JE V1 a JE A1 v lokalite do tej doby, kedy budú môcť byť prevezené na miesto trvalého uloženia
  • pevných RAO na obdobie, počas ktorého poklesne ich aktivita pod limitnú úroveň a následne budú uvoľnené do životného prostredia

V decembri 2020 sa rozhodnutím úradu č. 330/2020 povolila zmena v užívaní stavby, a to z pôvodne schváleného aktivitného inventára 8,41×1014 Bq na projektovaný inventár 1×1018 Bq.

Aktualizácia: 15.11.2022