Správne konania

Prebiehajúce správne konania

2583-2024 SE – Mochovce 20.05.2024 30.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
2594-2024 SE – Mochovce 21.05.2024 30.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2451-2024 248/2024 SE – Mochovce 06.05.2024 30.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2120-2024 250/2024 SE – Mochovce 27.03.2024 30.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2505-2024 SE – Mochovce 13.05.2024 29.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
2033-2024 SE 19.03.2024 29.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
2603-2024 VUJE 21.05.2024 27.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2627-2024 VUJE 23.05.2024 27.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2453-2024 249/2024 SE – Mochovce 06.05.2024 27.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2584-2024 SE – Mochovce 20.05.2024 27.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3

Aktualizácia: 30.05.2024