Správne konania

Prebiehajúce správne konania

2646-2022 324/2022 SE 27.06.2022 30.11.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
4011-2022 JAVYS 01.12.2022 07.12.2022 Súbor-1
Súbor-2
3985-2022 JAVYS 30.11.2022 07.12.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
4009-2022 JAVYS 01.12.2022 07.12.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
4008-2022 JAVYS 01.12.2022 07.12.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
4007-2022 JAVYS 01.12.2022 07.12.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
4005-2022 JAVYS 01.12.2022 07.12.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
4004-2022 JAVYS 01.12.2022 07.12.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
4003-2022 JAVYS 01.12.2022 07.12.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
3965-2022 SE – Mochovce 28.11.2022 07.12.2022 Súbor-1
Súbor-2

Aktualizácia: 08.12.2022