Správne konania

Prebiehajúce správne konania

2185-2022 SE – Mochovce 05.05.2022 13.05.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
1826-2022 139/2022 SE – Mochovce 28.03.2022 13.05.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2161-2022 VUJE 03.05.2022 16.05.2022 Súbor-1
Súbor-2
2143-2022 SE – Mochovce 29.04.2022 11.05.2022 Súbor-1
Súbor-2
2187-2022 SE – Mochovce 05.05.2022 11.05.2022 Súbor-1
Súbor-2
2192-2022 SE – Mochovce 05.05.2022 11.05.2022 Súbor-1
Súbor-2
2191-2022 SE – Mochovce 05.05.2022 11.05.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2076-2022 141/2022 JAVYS 25.04.2022 11.05.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2179-2022 JAVYS 09.05.2022 11.05.2022 Súbor-1
Súbor-2
2188-2022 SE – Mochovce 05.05.2022 10.05.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3

Aktualizácia: 16.05.2022