Faktúry

0000310794/2022 31.12.2022 SWAN, a.s., 811 09 Bratislava, Landererova 12
IČO: 35680202
SWAN 202212-IP BOX
Zmluva: 6/2020
Objednávka: 0000110223
41.04 EUR
0000310795/2022 31.12.2022 SWAN, a.s., 811 09 Bratislava, Landererova 12
IČO: 35680202
SWAN 202212-VPN BA+TT
Zmluva: 24/2021
Objednávka: 0000110226
1374.00 EUR
0000310796/2022 31.12.2022 SWAN, a.s., 811 09 Bratislava, Landererova 12
IČO: 35680202
SWAN 202212-HLASOVÉ SLUŽB
Zmluva: 1/2021
Objednávka: 0000110225
273.83 EUR
0000310797/2022 31.12.2022 SLOVNAFT, a.s., 824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1
IČO: 31322832
PHM 16.12.-31.12.2022
Zmluva:
Objednávka: 0000000000
674.69 EUR
0000310798/2022 31.12.2022 GreenClean Services s. r. o., 821 04 Bratislava, Slowackého 27
IČO: 35829982
UPRATOVANIE 202212
Zmluva: 9/2022
Objednávka: 0000110231
1436.03 EUR
0000310799/2022 31.12.2022 Slovakia Online s.r.o., 831 03 Bratislava, Riazanská 57
IČO: 31402445
MONITORIG MÉDIÍ 202212
Zmluva: 24/2014
Objednávka: 0000110146
214.80 EUR
0000310800/2022 31.12.2022 Ján Schwantzer Car line, 900 85 Vištuk, Vištuk 445
IČO: 32194153
POŠTOVNÉ A KURIÉRNE SLUŽB
Zmluva: 1/2008
Objednávka: 0000110013
420.00 EUR
0000310801/2022 31.12.2022 BE-SOFT, a.s., 040 11 Košice, Krakovská 2398/23
IČO: 36191337
BEZPEČNOSTNO-TECHNICKÉ SL
Zmluva: 47/2018
Objednávka: 0000110150
984.00 EUR
0000310802/2022 31.12.2022 BE-SOFT, a.s., 040 11 Košice, Krakovská 2398/23
IČO: 36191337
PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
Zmluva: 14/2021
Objednávka: 0000110201
230.00 EUR
0000310803/2022 31.12.2022 Ing. Pavel Halač X-Com, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka, Pifflova 6
IČO: 11797941
SERVIS TELEFÓNNEJ ÚSTREDN
Zmluva: 8/2015
Objednávka: 0000110003
288.00 EUR