Faktúry

0000310264/2022 09.05.2022 SLOVNAFT, a.s., 824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1
IČO: 31322832
PHM 16.04.-30.04.2022
Zmluva: 1/2006
Objednávka: 0000000000
1068.02 EUR
0000310265/2022 09.05.2022 International House Bratislava, s.r.o., 811 06 Bratislava, Námestie SNP 14
IČO: 35772832
JAZYKOVÉ KURZY 202204
Zmluva: 54/2018
Objednávka: 0000110147
1843.20 EUR
0000310254/2022 06.05.2022 Rozália Olléová PRIL-CENT, 930 04 Jurová, Jurová 135
IČO: 32101244
UPRATOVANIE 202204
Zmluva: 12/2021
Objednávka: 0000110199
1325.14 EUR
0000310258/2022 06.05.2022 MNF, s. r. o., 841 01 Bratislava, Lipského 6
IČO: 48186414
KANCELÁRSKE POTREBY
Zmluva: 40/2020
Objednávka: 4230000391
12088.87 EUR
0000310259/2022 06.05.2022 Energotel,a.s., 821 08 Bratislava 2 - Ružinov, Miletičova 7
IČO: 35785217
PRENÁJOM TELEK.OKRUH 05
Zmluva: 13/2021
Objednávka: 0000110204
230.00 EUR
0000310260/2022 06.05.2022 GO travel Slovakia, s.r.o., 811 08 Bratislava, Moskovská 15
IČO: 31380123
LETENKY
Zmluva:
Objednávka: 0000091984
716.00 EUR
0000310261/2022 06.05.2022 Info consult, s.r.o., 984 01 Lučenec, Martina Rázusa 29
IČO: 36007561
IDPrime MD940
Zmluva:
Objednávka: 0000091979
773.52 EUR
0000310255/2022 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
IČO: 35763469
TELEFÓNY 033* - 202204
Zmluva: 28/2016
Objednávka: 0000110167
59.98 EUR
0000310256/2022 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
IČO: 35763469
TELEFÓN 036* - 202204
Zmluva: 28/2016
Objednávka: 0000110167
20.58 EUR
0000310257/2022 06.05.2022 Stredná odborná škola elektrotechni, 917 01 Trnava, Sibírska 1
IČO: 17055385
PRENÁJOM TRNAVA-SIBÍRSKA
Zmluva: 50/2017
Objednávka: 0000110068
890.00 EUR