Faktúry

0000310347/2022 09.06.2022 PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18
IČO: 35900831
ŠKOLENIE:ZÁKON O SPRÁVNOM
Zmluva:
Objednávka: 0000092017
189.00 EUR
0000310338/2022 08.06.2022 VUJE, a.s., 918 64 Trnava, Okružná 5
IČO: 31450474
ŠKOLENIE:PROJEKTOVÉ RIADE
Zmluva:
Objednávka: 0000091999
279.43 EUR
0000310339/2022 08.06.2022 O2 Slovakia, s.r.o., 85101, Einsteinova 24
IČO: 47259116
O2 202205
Zmluva: 6/2019
Objednávka: 0000110234
915.50 EUR
0000310340/2022 08.06.2022 Energotel,a.s., 821 08 Bratislava 2 - Ružinov, Miletičova 7
IČO: 35785217
PRENÁJOM TELEK.OKRUH. 06
Zmluva: 13/2021
Objednávka: 0000110204
230.00 EUR
0000310341/2022 08.06.2022 International House Bratislava, s.r.o., 811 06 Bratislava, Námestie SNP 14
IČO: 35772832
JAZYKOVÉ KURZY 202205
Zmluva: 54/2018
Objednávka: 0000110147
2150.40 EUR
0000310342/2022 08.06.2022 Stredná odborná škola elektrotechni, 917 01 Trnava, Sibírska 1
IČO: 17055385
PRENÁJOM TRNAVA-SIBÍRSKA
Zmluva: 50/2017
Objednávka: 0000110068
890.00 EUR
0000310343/2022 08.06.2022 Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
IČO: 35763469
TELEFÓNY 033* - 202205
Zmluva: 28/2016
Objednávka: 0000110167
59.98 EUR
0000310344/2022 08.06.2022 Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
IČO: 35763469
TELEFÓN 036* - 202205
Zmluva: 28/2016
Objednávka: 0000110167
20.58 EUR
0000310336/2022 07.06.2022 PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18
IČO: 35900831
ŠKOLENIE:ZÁKAZKY S NÍZKOU
Zmluva:
Objednávka: 0000092005
89.00 EUR
0000310337/2022 07.06.2022 VUJE, a.s., 918 64 Trnava, Okružná 5
IČO: 31450474
ODBORNÝ POSUDOK-3.BLOK MO
Zmluva: 7/2022
Objednávka: 0000110232
27000.00 EUR