Prieskum verejnej mienky

Prieskum verejnej mienky na Slovensku

Vzhľadom na špecifickú dozornú činnosť má ÚJD SR len obmedzenú možnosť priamo merať, ako verejnosť vníma jeho domáce i zahraničné aktivity a činnosti. Jednou z možností ako poznať názory občanov je metóda prieskumu verejnej mienky.

Celoplošný prieskum verejnej mienky

Lokalitný prieskum verejnej mienky

Eurobarometer

Eurobarometer je séria prieskumov verejnej mienky, ktoré od roku 1973 zadáva sekcia Analýz verejnej mienky Európskej komisie. V rámci prieskumov sú pravidelne vydávané správy o verejnej mienke z rôznych oblastí týkajúcich sa Európskej únie. Prieskumy sa realizujú vo všetkých členských krajinách EÚ a v poslednom čase aj v kandidátskych krajinách. Výsledky Eurobarometra sú publikované Generálnym riaditeľstvom pre tlač a komunikáciu Európskej komisie.

Aktualizácia: 21.07.2023