Zoznam utajovaných skutočností

Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

V súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) a podľa § 2 Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností (ďalej len NV SR) bol dňa 1. 5. 2019 predsedníčkou Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky schválený zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.

Aktualizácia: 18.01.2022