Jadrové elektrárne

Jadrové elektrárne

 

Jadrová elektráreň Bohunice V2 – dva bloky v prevádzke

Typ reaktora: VVER 440/V213
Počet reaktorových blokov: 2 tlakovodné
Elektrický výkon reaktora: 500 MWe
Tepelný výkon reaktora: 1 471 MWt
Palivo: obohatený urán
Rok uvedenia do prevádzky: 1984, 1985
Prevádzkovateľ: SE, a. s.

Jadrová elektráreň Mochovce 1,2 – dva bloky v prevádzke

Typ reaktora: VVER 440/V213
Počet reaktorových blokov: 2 tlakovodné
Elektrický výkon reaktora: 500 MWe
Tepelný výkon reaktora: 1 471 MWt
Palivo: obohatený urán
Rok uvedenia do prevádzky: 1998, 2000
Prevádzkovateľ: SE, a. s.

Jadrová elektráreň Mochovce 3,4 – dva bloky vo výstavbe

Typ reaktora: VVER 440/V213
Počet reaktorových blokov: 2 tlakovodné
Elektrický výkon reaktora: 471 MWe
Tepelný výkon reaktora: 1 375 MWt
Rok uvedenia do prevádzky: vo výstavbe
Prevádzkovateľ: SE, a. s.

Jadrová elektráreň Bohunice V1 – v II. etape vyraďovania

Typ reaktora: VVER 440/V230
Počet reaktorových blokov: 2 tlakovodné
Elektrický výkon reaktora: 440 MWe
Tepelný výkon reaktora: 1 375 MWt
Palivo: obohatený urán
Rok uvedenia do prevádzky: 1978, 1980
Prevádzkovateľ: JAVYS, a. s.
Rok odstavenia reaktorov z výkonovej prevádzky: 1. reaktor 2006, 2. reaktor 2008

Jadrová elektráreň Bohunice A1 – v III. a IV. etape vyraďovania

Typ reaktora: KS 150
Tepelný výkon reaktora: 560 MWt
Palivo: neobohatený, prírodný urán
Moderátor: ťažká voda
Prevádzkovateľ: JAVYS, a. s.
Rok odstavenia reaktora z výkonovej prevádzky: 1977

Aktualizácia: 08.04.2024