Poskytovanie informácií, petície a sťažnosti

Žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie

Akékoľvek Vaše žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania nám, prosím, posielajte listinne, elektronicky na:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27
P.O.Box 24
820 07 Bratislava

podatelna@ujd.gov.sk
info@ujd.gov.sk

alebo prostredníctvom formuláru žiadosť na stránke Ústredného portálu verejnej správy.

(prijímame elektronické zásielky v dátových formátoch: rtf, docx, doc, pdf, txt, bmp, jpg, png, tiff)

Môžete nás navštíviť aj osobne v úradných hodinách (v pracovné dni 9.00 – 14.00 h).

 

 

Aktualizácia: 29.09.2021