Technológie na spracovanie a úpravu RAO

Technológie na spracovanie a úpravu RAO (TSÚ RAO)

Do jadrového zariadenia TSÚ RAO patria technologické celky, ktoré sú určené na úpravu a spracovanie RAO pochádzajúcich z prevádzky JE, vyraďovania JZ, inštitucionálne RAO a RAO, ktorých pôvodca nie je známy.

Do JZ TSÚ RAO patria technologické celky:

  • Bohunické spracovateľské centrum RAO (BSC RAO) spracováva rôzne druhy RAO – spáliteľné pevné a kvapalné odpady, lisovateľné pevné odpady, nespáliteľné a nelisovateľné odpady, koncentráty, ionexové živice aj iné kontaminované kvapaliny a kaly. Pre spracovanie týchto RAO používa nasledovné technológie/spracovateľské zariadenia: cementačnú linku na cementáciu upravených RAO, spaľovňu na spaľovanie RAO, lisovňu na vysokotlakové lisovanie RAO, triediaci box a fragmentačné pracovisko na triedenie a fragmentáciu RAO.
  • Bitumenačná linka (BL) a diskontinuálna bitumenačná linka (DBL) na fixáciu RAO do bitúmenu, ktorý zaisťuje nízku vylúhovateľnosť rádioaktívnych zložiek vodou a značnú objemovú redukciu odpadov.

Do JZ TSÚ RAO patria aj ďalšie technologické zariadenia: čistiaca stanica aktívnych vôd, fragmentačná linka, veľkokapacitná dekontaminačná linka, linka na predúpravu fixovaných RAO, výrobňa VBK, aj v súčasnej dobe budované zariadenie na pretavovanie kovových RAO a nová spaľovňa na RAO. Súčasťou sú sklady pevných RAO a priestory JE A1, kde sú umiestnené certifikované sklady.
Viac informácií je možné nájsť na stránke JAVYS, a. s.

Aktualizácia: 04.10.2021