Predstavitelia úradu

Predsedníčka úradu

Ing. Marta Žiaková, CSc.
sekretariát: Helena Chrienová
helena.chrienova@ujd.gov.sk
02/582 21 111

 

Podpredseda úradu

Ing. Eduard Metke, CSc.
sekretariát: Mgr. Martina Kohárová
martina.koharova@ujd.gov.sk
02/582 21 180

 

Generálna tajomníčka
služobného úradu

Mgr. Zuzana Pišteková
zuzana.pistekova@ujd.gov.sk
02/582 21 119

Aktualizácia: 15.11.2022