Navrhované právne normy

Navrhované právne normy

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky ako ostatný ústredný orgán štátnej správy zverejňuje nasledujúce texty navrhovaných právnych noriem pred ich uvoľnením na medzirezortné pripomienkové konanie.

V súčasnosti nie je v žiadny právny predpis pripravovaný na uvoľnenie do legislatívneho procesu.

 

Aktualizácia: 15.11.2022