Navrhované právne normy

Navrhované právne normy

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky ako ostatný ústredný orgán štátnej správy zverejňuje informáciu o navrhovanej právnej norme:

Návrh vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č.52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov

Materiál bol dňa 14. 3. 2023 uvoľnený na Medzirezortné pripomienkové konanie pod číslom LP/2023/150. Termín ukončenia MPK je 3. 4. 2023. Predmetom novely vyhlášky je právna úprava súvisiaca s prijatím zákona č. 310/2021 Z. z., ako aj so zmenami vyplývajúcimi z aplikačnej praxe.

Aktualizácia: 15.03.2023