Oblasť mierového využívania jadrovej energie

Prehľad právnych predpisov v oblasti mierového využívania jadrovej energie (dohľad nad jadrovou bezpečnosťou)

Zákony:

Vyhlášky:

Preklikom na číslo zákona alebo vyhlášky je prístupná jeho verzia prebratá z webového sídla www.slov-lex.sk.

Aktualizácia: 23.07.2024