Ciele a plán hlavných úloh

Ciele ÚJD SR a plán hlavných úloh sú stanovené na obdobie jedného kalendárneho roka a vyplývajú z programového vyhlásenia vlády, uznesení vlády, pôsobenia ÚJD SR ako ústredného orgánu štátnej správy a nezávislého dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, politiky ÚJD SR, zámerov a cieľov činnosti ÚJD SR v danom období, ako i z medzinárodných záväzkov ÚJD SR v oblasti mierového využívania atómovej energie a zo stratégie komunikácie s verejnosťou.

Ciele ÚJD SR a plán hlavných úloh:

Vyhodnotenie cieľov ÚJD SR a plánu hlavných úloh:

Aktualizácia: 07.06.2023