Použité skratky

 

 • Amaron – Amaron s.r.o., Kobližná 683/3, 602 00 Brno, IČO:26897334
 • AREKA – AREKA, s. r. o., Štefánikova 4882/8, 058 01 Poprad, IČO: 45 001 448
 • B-mat Group – B-mat Group, a. s., Horná 13, 038 61 Vrútky, IČO: 36 781 177
 • DEFENO – DEFENO, s.r.o., Záhumenice 1373, 908 45 Gbely, IČO: 47 036 532
 • DEFEX – DEFEX, s.r.o., Kornela Mahra 2, Trnava 917 08, IČO: 46 551 158
 • DMS – DMS s.r.o., JE Dukovany 269, 675 50 Dukovany, Česká republika, IČO: 49 436 392
 • eustream – eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava 821 09, IČO: 35 910 712
 • FN Nitra – Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, IČO: 173 36 007
 • FNsP Banská Bystrica – Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie Ludvíka Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, IČO: 165 549
 • HUMA-LAB APEKO – HUMA-LAB APEKO, s.r.o., Ukrajinská 22/192, 040 18 Košice, IČO: 31 687 849
 • CHEMSTROJ – CHEMSTROJ, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske 072 22, IČO: 36 674 621
 • JAVYS – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 35 946 024
 • JESS – Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, IČO: 45 337 241
 • Juraj Žiga – Juraj Žiga – DEFEKTOSKOPIA, Za dolným mlynom 71, 04016 Košice-Myslava, IČO: 17 234 344
 • N D B N D B, s.r.o., Zálužická 9, 821 01 Bratislava, IČO: 35 749 822
 • Nemocnica AGEL Komárno – Nemocnica AGEL Komárno s.r.o., Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371
 • NsP Prievidza – Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, IČO: 17 335 795
 • OÚ Trenčín – Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO: 00 151 866
 • SAM – SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s., Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava, IČO: 36 246 093
 • SE – Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 829 052
 • SMÚ – Slovenský metrologický ústav, Karloveská 3263/63, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 30810701
 • SMZ – Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava, IČO: 31 685 340
 • STU Bratislava – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1, IČO: 00 397 687
 • U. S. Steel Košice – U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222
 • U. S. Steel Košice – Labortest – U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 31 699 634
 • VÚ 1606 Nováky – Vojenský útvar 1606, Ministerstvo obrany SR, Duklianska 1, 972 71 Nováky, IČO: 30 845 572
 • VUJE – VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava, IČO: 31 450 474
 • VUP – VUP, a.s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza, IČO: 36 002 071
 • Západoslovenská VS – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949
 • Želmíra Klačková – Mgr. Želmíra Klačková – IRIDIUM, Osikova 15/3, 01001 Žilina, IČO: 34 221 255
 • StVPS – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
 • SEVAK  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297
 • Pavol Višňovský – Ing. Pavol Višňovský – CONSULTING & CONTROL OF WELDING, Dlhé Pole 1145, 013 32 Dlhé Pole, IČO: 33 857 920
 • ÚEF SAV Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Watsonova 47, 040 01 Košice, IČO: 00166812

Aktualizácia: 20.05.2024