Objednávky

Číslo Dátum Dodávateľ/IČO Objednaný tovar/služba/Zmluva Schválil/Funkcia Suma
1000043861 11.04.2024 OTIDEA s.r.o., 82101 Bratislava, Astrová 2/A školenie pre zamestnanca Jarmila VYRVOVÁ DRGONOVÁ
riaditeľ odboru
78,00 EUR s DPH
1000043862 11.04.2024 OTIDEA s.r.o., 82101 Bratislava, Astrová 2/A školenie pre zamestnanca Jarmila VYRVOVÁ DRGONOVÁ
riaditeľ odboru
120,00 EUR s DPH
1000043863 11.04.2024 EDOS-PEM s.r.o., 85105 Bratislava, Tematínska 4 školenie pre zamestnancov Jarmila VYRVOVÁ DRGONOVÁ
riaditeľ odboru
196,00 EUR s DPH
1000043876 11.04.2024 EDOS-PEM s.r.o., 85105 Bratislava, Tematínska 4 školenie pre zamestnanca Jarmila VYRVOVÁ DRGONOVÁ
riaditeľ odboru
98,00 EUR s DPH
1000043879 11.04.2024 EDOS-PEM s.r.o., 85105 Bratislava, Tematínska 4 školenie pre zamestnanca Jarmila VYRVOVÁ DRGONOVÁ
riaditeľ odboru
93,00 EUR s DPH
1000043880 11.04.2024 OTIDEA s.r.o., 82101 Bratislava, Astrová 2/A školenie pre zamestnanca Jarmila VYRVOVÁ DRGONOVÁ
riaditeľ odboru
120,00 EUR s DPH
1000043882 11.04.2024 Centrum účelových zariadení, 92101 Piešťany, Rekreačná 13 školenie pre zamestnanca Jarmila VYRVOVÁ DRGONOVÁ
riaditeľ odboru
100,00 EUR s DPH
1000043695 10.04.2024 GO travel Slovakia, s.r.o., 81108 Bratislava, Moskovská 15 ubytovanie pre zamestnancov Zdena DETKOVÁ
riaditeľ odboru
1.285,00 EUR s DPH
1000043526 09.04.2024 MAJOR PALACE s. r. o., 83104 Bratislava, Klatovská 21/1408 bilaterálne stretnutie medzi SR a PL Zdena DETKOVÁ
riaditeľ odboru
4.590,53 EUR s DPH
1000043503 08.04.2024 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 01001 Žilina, Martina Rázusa 23A zbierka zákonov 2024 Zdena DETKOVÁ
riaditeľ odboru
138,00 EUR s DPH