Otvorené dáta

Objednávky

Výber základných údajov o aktuálnych objednávkach zverejňovaných podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zverejňovania dokumentov na stránke objednávky

Faktúry

Výber základných údajov o aktuálnych faktúrach zverejňovaných podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zverejňovania dokumentov na stránke faktúry

Aktualizácia: 12.06.2024