Prihlasovanie na medzinárodné akcie

Návod na prihlásenie sa na zahraničnú akciu

  • zo zoznamu medzinárodných akcií si vyberte akciu, o ktorú máte záujem
  • skontrolujte si, či ide o akciu, na ktorú potrebujete nomináciu ÚJD SR
  • na príslušnú akciu sa môžete prihlásiť elektronicky (elektronická prihláška musí byť potvrdená oficiálnym nominačným listom)
  • nominačný list podpísaný vaším nadriadeným spolu s nominačným formulárom (ak je v popise akcie) zašlite na adresu Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, P.O. Box 24, 820 07 Bratislava
Pokiaľ ide o akciu, kde nie je potrebná nominácia ÚJD SR, spojte sa priamo s usporiadateľom. Tieto akcie zaraďujeme len pre informáciu.
11.07.2022 15.07.2022 RTC on Nuclear and Nuclear Related Techniques for Early Diagnosis and Detection of Lumpy Skin Disease, Sheep and Goat Pox and Peste des Petits Ruminants Zagreb, Croatia 31.05.2022 Súbor-1
Súbor-2
15.05.2023 19.05.2023 IC on Nuclear Decommissioning: Addressing the Past and Ensuring the Future Vienna, Austria 17.10.2022 Súbor-1
Súbor-2
12.07.2022 15.07.2022 International Workshop on Termination of a Nuclear or Radiological Emergency Vienna, Austria 24.05.2022 Súbor-1
12.09.2022 16.09.2022 RTC on Train-the-Trainers for Radiation Protection Officers Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 03.06.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
14.11.2022 18.11.2022 TM on the Effects of Climate Change on Meteorological and Hydrological Hazards for Nuclear Installations Vienna, Ausria 29.08.2022 Súbor-1
13.06.2022 17.06.2022 RTC on Radiography for Cultural Heritage Preservation Valletta, Malta 15.05.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
20.06.2022 24.06.2022 ITC on Establishing a National Position for a New Nuclear Power Programme St. Petersburg, RF 16.05.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
28.11.2022 02.12.2022 Fifth International Conference on Nuclear Power Plant Life Management Vienna, Austria 20.07.2022 Súbor-1
Súbor-2
28.06.2022 30.06.2022 International Workshop to Raise Awareness of Nuclear Security Measures for Major Public Events among Senior Officials Valdemoro (Madrid), Spain 23.05.2022 Súbor-1
19.09.2022 23.09.2022 Annual Meeting of the Forum on the Safety of Near Surface Disposal Vienna, Austria 18.07.2022 Súbor-1

Aktualizácia: 16.05.2022