Prihlasovanie na medzinárodné akcie

Návod na prihlásenie sa na zahraničnú akciu

  • zo zoznamu medzinárodných akcií si vyberte akciu, o ktorú máte záujem
  • skontrolujte si, či ide o akciu, na ktorú potrebujete nomináciu ÚJD SR
  • na príslušnú akciu sa môžete prihlásiť elektronicky (elektronická prihláška musí byť potvrdená oficiálnym nominačným listom)
  • nominačný list podpísaný vaším nadriadeným spolu s nominačným formulárom (ak je v popise akcie) zašlite na adresu Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, P.O. Box 24, 820 07 Bratislava
Pokiaľ ide o akciu, kde nie je potrebná nominácia ÚJD SR, spojte sa priamo s usporiadateľom. Tieto akcie zaraďujeme len pre informáciu.
30.09.2024 03.10.2024 Technical Meeting on Systems Engineering: Requirement Engineering and Management Vienna, Austria 24.07.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
02.12.2024 07.12.2024 Joint IAEA–Argonne National Laboratory Training Activity on Implementation of Dosimetry Codes of Practice for Absorbed Dose Determination in External Beams (Technical Reports Series No. 398 (Rev.1)) and Brachytherapy (Technical Reports Series No. 492) Houston, TX, United States of America 31.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
08.10.2024 09.10.2024 Czech Nuclear Society’s international conference PWR Prague 2024 Prague 30.06.2024 Súbor-1
Súbor-2
10.06.2024 11.06.2024 First Multinational Design Evaluation Programme (MDEP) brainstorming workshop dedicated to light-water small medium and modular reactors (LW-SMMR) Ankara, Türkiye with the possibility of an online connection. 28.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
24.06.2024 26.06.2024 Regional First Coordination Meeting under the TC project “Improving the Protection of Workers Exposed to Radiation at Naturally Occurring Radioactive Material Sites”-predĺženie termínu na prihlasovanie do 13.5. Coimbra, Portugal 13.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
01.10.2024 04.10.2024 Technical Meeting on the Justification, Planning and Development of Small and Medium Scale Accelerator Facilities Vienna, Austria 08.07.2024 Súbor-1
Súbor-2
05.06.2024 06.06.2024 Virtual First Coordination Meeting under RER7017 – “Ensuring Water Availability in a Changing Climate”. Online 20.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
19.08.2024 23.08.2024 Technical Meeting on Conceptual Site Models in the Management of Radioactively Contaminated Land Online 15.07.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
29.10.2024 01.11.2024 Technical Meeting on the Application of Atom Trap Trace Analysis in Water Resource Management Vienna, Austria 01.07.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
02.12.2024 06.12.2024 United States of America-IAEA Nuclear Knowledge Management School Texas, United States of America 17.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3

Aktualizácia: 17.05.2024