Prihlasovanie na medzinárodné akcie

Návod na prihlásenie sa na zahraničnú akciu

  • zo zoznamu medzinárodných akcií si vyberte akciu, o ktorú máte záujem
  • skontrolujte si, či ide o akciu, na ktorú potrebujete nomináciu ÚJD SR
  • na príslušnú akciu sa môžete prihlásiť elektronicky (elektronická prihláška musí byť potvrdená oficiálnym nominačným listom)
  • nominačný list podpísaný vaším nadriadeným spolu s nominačným formulárom (ak je v popise akcie) zašlite na adresu Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, P.O. Box 24, 820 07 Bratislava
Pokiaľ ide o akciu, kde nie je potrebná nominácia ÚJD SR, spojte sa priamo s usporiadateľom. Tieto akcie zaraďujeme len pre informáciu.
21.11.2022 02.12.2022 RTC on Field Experimental Design and Data Analysis for the Advancement of Mutant Populations Virtual Event 17.10.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
14.11.2022 18.11.2022 POSTPONED – 20th INPRO Dialogue Forum on Challenges and Issues in Capacity Building for Ensuring Nuclear Energy Sustainable Development Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, USA 16.09.2022 Súbor-1
Súbor-2
21.11.2022 25.11.2022 Regional Training Course on Next Generation Sequencing (NGS) using Illumina Platform Maribor, Slovenia 14.10.2022 Súbor-1
Súbor-2
21.11.2022 25.11.2022 Regional Coordination Meeting Tashkent, Uzbekistan 30.09.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
14.11.2022 18.11.2022 Training Workshop on Advances in Ion Beam Techniques and their Applications Virtual Event 14.10.2022 Súbor-1
12.12.2022 16.12.2022 Fourth Regional Seminar on Introduction to Nuclear Forensics Minsk, Belarus 21.10.2022 Súbor-1
07.11.2022 11.11.2022 ITC on the Preparedness of the Owner – Operator Organization for Construction and for Operation Moscow, RF 05.10.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
06.03.2023 17.03.2023 RTC on Energy Supply Assessments for Energy and Climate Strategies Podgorica, Montenegro 21.10.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
29.11.2022 02.12.2022 TM on the Analysis Support for Enhanced Nuclear Energy Sustainability Pilot Study on Potential of Innovative Nuclear Installations to Suppport Multi-Recycling of Fuel in a Nuclear Energy System (STEP FORWARD) Vienna, Austria 14.10.2022 Súbor-1
01.12.2022 04.12.2022 Workshop on Advanced Radiotherapy Dosimetry Techniques – Patient Specific Quality Assurance Novi Sad, Serbia 07.10.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3

Aktualizácia: 03.10.2022