Prihlasovanie na medzinárodné akcie

Návod na prihlásenie sa na zahraničnú akciu

  • zo zoznamu medzinárodných akcií si vyberte akciu, o ktorú máte záujem
  • skontrolujte si, či ide o akciu, na ktorú potrebujete nomináciu ÚJD SR
  • na príslušnú akciu sa môžete prihlásiť elektronicky (elektronická prihláška musí byť potvrdená oficiálnym nominačným listom)
  • nominačný list podpísaný vaším nadriadeným spolu s nominačným formulárom (ak je v popise akcie) zašlite na adresu Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, P.O. Box 24, 820 07 Bratislava
Pokiaľ ide o akciu, kde nie je potrebná nominácia ÚJD SR, spojte sa priamo s usporiadateľom. Tieto akcie zaraďujeme len pre informáciu.
27.02.2024 29.02.2024 Workshop on Core and Plant Simulation with an Emphasis on Fuel Behaviour in Light Water Reactor Based Small Modular Reactors Vienna, Austria 29.12.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
02.06.2024 06.07.2024 WNU Summer Institute 2024 Rio de Janeiro, Brazil 12.12.2023 Súbor-1
Súbor-2
29.01.2024 09.03.2024 ITC on Regulatory Functions for the Security of Nuclear Material, Nuclear Facilities and Associated Activities Seibersdorf, Austria 12.12.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
02.12.2024 06.12.2024 IC on Enhancing Nuclear Safety and Security Through Technical and Scientific Support Organizations (TSOs): Challenges and Opportunities in a Rapidly Changing World Vienna, Austria 15.04.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
07.12.2023 07.12.2023 Key Aspects of Managing Siting Activities for New Nuclear Power Programmes Webinar Súbor-1
17.01.2024 19.01.2024 Second Regional Coordination Meeting RER6042 Vienna, Austria 26.11.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
15.01.2024 17.01.2024 Second Regional Coordination Meeting RER9157 Vienna, Austria 26.11.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
19.02.2024 23.02.2024 ITC on Safety Aspects of Small Modullar Reactors (SMRs) Vienna, Austria 01.12.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
22.01.2024 26.01.2024 RTC on Prevention and Mitigation Methods for Protection against Radon Exposure in Buildings Coimbra, Portugal 17.11.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
04.12.2023 08.12.2023 Second Announcement and Call for Technical Papers – 2023 International RELAP5 User Group Training and Seminar INL, USA Súbor-1

Aktualizácia: 28.11.2023