Prihlasovanie na medzinárodné akcie

Návod na prihlásenie sa na zahraničnú akciu

  • zo zoznamu medzinárodných akcií si vyberte akciu, o ktorú máte záujem
  • skontrolujte si, či ide o akciu, na ktorú potrebujete nomináciu ÚJD SR
  • na príslušnú akciu sa môžete prihlásiť elektronicky (elektronická prihláška musí byť potvrdená oficiálnym nominačným listom)
  • nominačný list podpísaný vaším nadriadeným spolu s nominačným formulárom (ak je v popise akcie) zašlite na adresu Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, P.O. Box 24, 820 07 Bratislava
Pokiaľ ide o akciu, kde nie je potrebná nominácia ÚJD SR, spojte sa priamo s usporiadateľom. Tieto akcie zaraďujeme len pre informáciu.
15.05.2023 19.05.2023 RTC Course on Verification of Standard Operation Procedures (SOPs) for New Serological and Molecular Techniques Sofia, Bulgaria 25.02.2023 Súbor-1
Súbor-2
21.08.2023 01.09.2023 International School of Nuclear Law Montpellier, France Súbor-1
22.05.2023 22.11.2023 IAEA/ESTRO Training Courses in 2023 As per schedule 24.03.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
27.03.2023 31.03.2023 Regional Workshop on the Biology and Epidemiology of the Most Important Wildlife Species, Potential Carriers of Infectious Animal and Zoonotic Diseases Nicosia, Cyprus 07.02.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
28.03.2023 31.03.2023 RER0048 – Regional Workshop on Nuclear Law in Russian Language Dushanbe, Tajikistan 31.01.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
20.03.2023 24.03.2023 TC project RER9158 – Regional Workshop on the Management of Existing Radiation Exposure Situations Prague 03.02.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
26.06.2023 28.06.2023 Technical Meeting on Safety Demonstration of Innovative Technology in Power Reactor Designs Vienna, Austria 01.03.2023 Súbor-1
18.04.2023 21.04.2023 First Meeting of the International Network on Innovation to Support Operating Nuclear Power Plants Vienna, Austria + online 20.02.2023 Súbor-1
29.05.2023 02.06.2023 Technical Meeting on Development and Trends in Secondary Standards Dosimetry Laboratories (SSDLs) and Quality Management Systems (QMS) Vienna, Austria 27.01.2023 Súbor-1
21.02.2023 24.02.2023 Regional Workshop on Conducting Transport Security Inspections for Balkan Countries Nicosia, Cyprus 20.01.2023 Súbor-1

Aktualizácia: 03.02.2023