Prihlasovanie na medzinárodné akcie

Návod na prihlásenie sa na zahraničnú akciu

  • zo zoznamu medzinárodných akcií si vyberte akciu, o ktorú máte záujem
  • skontrolujte si, či ide o akciu, na ktorú potrebujete nomináciu ÚJD SR
  • na príslušnú akciu sa môžete prihlásiť elektronicky (elektronická prihláška musí byť potvrdená oficiálnym nominačným listom)
  • nominačný list podpísaný vaším nadriadeným spolu s nominačným formulárom (ak je v popise akcie) zašlite na adresu Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, P.O. Box 24, 820 07 Bratislava
Pokiaľ ide o akciu, kde nie je potrebná nominácia ÚJD SR, spojte sa priamo s usporiadateľom. Tieto akcie zaraďujeme len pre informáciu.
04.09.2023 08.09.2023 TM on Digital Technologies to Advance Decommissioning of Nuclear Facilities Vienna, Austria 30.06.2023 Súbor-1
Súbor-2
06.11.2023 09.11.2023 7th International Symposium on the System of Radiological Protection Tokio, Japan Súbor-1
Súbor-2
09.10.2023 13.10.2023 Training Workshop on Radiological Mapping Using Mobile Instrumentation Seibersdorf, Austria 14.07.2023 Súbor-1
Súbor-2
28.08.2023 01.09.2023 RW on Training in Neutron Imaging Vienna, Austria 02.06.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
10.10.2023 13.10.2023 Interregional Workshop on Emergency Preparedness and Response for Small Modular Reactors Daejeon, Republic of Korea 09.06.2023 Súbor-1
Súbor-2
11.09.2023 15.09.2023 Regional Meeting on Potential Role of Nuclear Power in Energy Transitions Scenarios Vienna, Austria 03.07.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
13.10.2023 13.10.2023 Regional Workshop on Lessons Learned from Integrated Regulatory Review Service Missions Conducted in European Union Member States Vienna, Austria 31.07.2023 Súbor-1
Súbor-2
09.10.2023 10.10.2023 International Workshop for Integrated Regulatory Review Service Team Leaders Vienna, Austria 31.07.2023 Súbor-1
Súbor-2
11.10.2023 12.10.2023 International Workshop on Lessons Learned from Integrated Regulatory Review Service Missions Vienna, Austria 31.07.2023 Súbor-1
Súbor-2
30.10.2023 03.11.2023 TM on Landmark Experiments at Underground Research Facilities Vienna, Austria 20.07.2023 Súbor-1
Súbor-2

Aktualizácia: 31.05.2023