Prihlasovanie na medzinárodné akcie

Návod na prihlásenie sa na zahraničnú akciu

  • zo zoznamu medzinárodných akcií si vyberte akciu, o ktorú máte záujem
  • skontrolujte si, či ide o akciu, na ktorú potrebujete nomináciu ÚJD SR
  • na príslušnú akciu sa môžete prihlásiť elektronicky (elektronická prihláška musí byť potvrdená oficiálnym nominačným listom)
  • nominačný list podpísaný vaším nadriadeným spolu s nominačným formulárom (ak je v popise akcie) zašlite na adresu Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, P.O. Box 24, 820 07 Bratislava
Pokiaľ ide o akciu, kde nie je potrebná nominácia ÚJD SR, spojte sa priamo s usporiadateľom. Tieto akcie zaraďujeme len pre informáciu.
15.08.2022 19.08.2022 TM on the Storage of Radioactive Waste Vienna, Austria 04.07.2022 Súbor-1
07.11.2022 10.11.2022 Workshop on the Management of Spent Fuel, Radioactive Waste, and Decommissioning in SMR – Advanced Reactor Technologies Otawa, Canada Súbor-1
01.09.2022 10.02.2023 Inholland Academy´s VMAT Treatment Planning Online Course Virtual Event 05.07.2022 Súbor-1
Súbor-2
10.10.2022 14.10.2022 Tenth Meeting of the Working Group on Radioactive Material Security Vienna, Austria 08.07.2022 Súbor-1
26.09.2022 30.09.2022 TM on State-of-the-art Thermal Hydraulics of Fast Reactors Camugnano, Italy, 24.06.2022 Súbor-1
12.09.2022 16.09.2022 RW on the Establishment of Low and Intermediate Level Waste Characterization Methodologies and Infrastructures Yerevan, Armenia 30.06.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
19.06.2023 23.06.2023 IC on Computer Security in the Nuclear World – Security for Safety Vienna, Austria 03.10.2022 Súbor-1
Súbor-2
03.10.2022 07.10.2022 ITC on the Implementation of National Requiremenrts for Nuclear Power Programmes Vantaa, Finland 08.07.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
28.11.2022 09.12.2022 ITC on State Systems of Accounting for and Control of Nuclear Material Tokai-mura, Ibaraki Prefecture, Japan 20.07.2022 Súbor-1
12.09.2022 16.09.2022 RW on Integrated Risk Informed Decision Making Prague, Czech Republic 30.06.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3

Aktualizácia: 04.07.2022