Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Vzhľadom k tomu, že Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky spustil nové webové sídlo k 28.09.2021, aktuálne prebieha monitorovanie a analýza prístupnosti webového sídla. Po vyhodnotení Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky zverejní zoznam neprístupného obsahu a odôvodnenie neprístupnosti.

Aktualizácia: 29.09.2021