Posudzovanie a hodnotenie

Posudzovanie a hodnotenie dokumentácie dôležitej z hľadiska preukázania bezpečnosti jadrových zariadení. Posudzovanie dokumentácie je jedným zo základných nástrojov, ktoré Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky využíva pri výkone činností vo svojej kompetencii.

Jadrové zariadenie môže byť vybudované alebo zmenené iba vtedy, ak je bezpečnostnou dokumentáciou preukázané, že jeho systémy a zariadenia sú schopné pracovať bezpečne a spoľahlivo, a to počas normálnej aj abnormálnej prevádzky a že vplyv jadrových zariadení na zamestnancov, obyvateľstvo, životné prostredie ako aj na majetok je na akceptovateľnej úrovni.

 

Aktualizácia: 22.09.2021