Iné jadrové zariadenia

Iné jadrové zariadenia

  • Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO)
  • Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov (FSK RAO)
  • Integrálny sklad RAO (IS RAO)
  • Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MVJP)
  • Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO)

Aktualizácia: 22.09.2021