Kontakty na organizačné útvary

Predstavitelia úradu

Predsedníčka

Ing. Marta Žiaková, CSc.
predseda@ujd.gov.sk
sekretariát: Helena Chrienová
helena.chrienova@ujd.gov.sk
02/58 221 111

Podpredseda

Ing. Eduard Metke, CSc.
podpredseda@ujd.gov.sk
sekretariát: Monika Borošová
monika.borosova@ujd.gov.sk
+421 2 5822 1180

Generálna tajomníčka služobného úradu

Mgr. Zuzana Pišteková
generalnytajomnik@ujd.gov.sk
02/58 221 119

Špecializované organizačné útvary
a samostatné odbory

Kancelária úradu

riaditeľka: Mgr. Miriam Vachová
miriam.vachova@ujd.gov.sk
02/58 221 138

Odbor ekonomiky

riaditeľka: Ing. Zdena Detková
zdena.detkova@ujd.gov.sk
02/58 221 133

Osobný úrad

riaditeľka: Ing. Jarmila Vyrvová Drgonová
jarmila.vyrvova@ujd.gov.sk
02/58 221 136

Vnútorný audit

Bc. Ing. Silvia Bystrianová
silvia.bystrianova@ujd.gov.sk
02/58 221 207

Vnútorná kontrola

Ing. Diana Vencelík Kmecová
diana.kmecova@ujd.gov.sk
02/58 221 188

Referát zvláštnych úloh

Mgr. Andrea Kalmárová
andrea.kalmarova@ujd.gov.sk
02/58 221 144

Manažér informačnej a kybernetickej bezpečnosti

aktuálne neobsadené

Sekcia dozorných činností
a medzinárodných vzťahov

Generálny riaditeľ

RNDr. Mikuláš Turner 
sekretariát: Andrea Kaločaiová
andrea.kalocaiova@ujd.gov.sk
02/58 221 115

Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí

riaditeľ: aktuálne neobsadené
andrea.kalocaiova@ujd.gov.sk
02/58 221 115

Odbor havarijného plánovania a informatiky

riaditeľka: JUDr. Adriana Sokolíková
sekretariát: Jana Weinrebová
jana.weinrebova@ujd.gov.sk
02/58 221 127

Odbor legislatívno-právny

riaditeľ: JUDr. Martin Pospíšil
sekretariát: Monika Bajteková
monika.bajtekova@ujd.gov.sk
02/58 221 116

Odbor bezpečnostných analýz a technickej podpory

riaditeľ: Ing. Ján Husárček, CSc.
jan.husarcek@ujd.gov.sk
02/58 221 153

Sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností

Generálny riaditeľ

Ing. Juraj Homola
sekretariát: Mgr. Iveta Randliseková
iveta.randlisekova@ujd.gov.sk
033/599 1201

Odbor jadrovej bezpečnosti

riaditeľ: Ing. Ladislav Haluška
sekretariát: Kristína Bachratá
kristina.bachrata@ujd.gov.sk
033/599 1162

Odbor systémov, komponentov a stavebných konštrukcií

riaditeľka: Ing. Gabriela Martančíková, PhD.
sekretariát: Lucia Ščípová
lucia.scipova@ujd.gov.sk
033/599 1278

Odbor jadrových materiálov

riaditeľ: Ing. Juraj Václav, PhD.
sekretariát: Mgr. Michaela Kvasničková
michaela.kvasnickova@ujd.gov.sk
033/599 1324

Odbor rádioaktívnych odpadov a vyraďovania jadrových zariadení

riaditeľ: Ing. Miroslav Drahoš
sekretariát: Mgr. Michaela Kvasničková
michaela.kvasnickova@ujd.gov.sk
033/599 1324

Odbor kontroly jadrových zariadení

riaditeľ: Ing. Henrich Fráj
henrich.fraj@ujd.gov.sk
036/637 8249

Aktualizácia: 25.03.2024