Úradná tabuľa ÚJD SR

1289-2024

č. konania: 1289-2024

č. rozhodnutia: 19/2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 08.12.2023

dátum ukončenia konania: 01.02.2024

dátum aktualizácie: 01.02.2024

Prílohy:

1289-2024_SpravneKonanie_1289-2024_Zverejnenie ukončenia SpK 1289-2024 rev03.pdf
1289-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_01698_015154_2023_Ďu.pdf
1289-2024_Rozhodnutie_19_2024_Rozhodnutie_19_2024.pdf

Aktualizácia: 01.02.2024