Úradná tabuľa ÚJD SR

1205-2024

č. konania: 1205-2024

č. rozhodnutia: 437/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.11.2023

dátum ukončenia konania: 06.01.2024

dátum aktualizácie: 08.01.2024

Prílohy:

1205-2024_SpravneKonanie_1205-2024_(3) Formulár o zverejnení SpK 3860_rev.03.pdf
1205-2024_SE_00082_014215_2023 UJD 16.11.2023_ANONYM.pdf
1205-2024_Rozhodnutie_437_2023_Rozhodnutie_437_2023_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024