Úradná tabuľa ÚJD SR

1269-2024

č. konania: 1269-2024

č. rozhodnutia: 62/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.12.2023

dátum ukončenia konania: 17.02.2024

dátum aktualizácie: 09.05.2024

Prílohy:

1269-2024_SpravneKonanie_1269-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver02_FEB2024.pdf
1269-2024_An. SE00001_001526_2024.pdf
1269-2024_UradnyList_877_2024.pdf
1269-2024_R_ xxx_2024_Návrh rozhodnutia.pdf
1269-2024_An. žiadosť SE_00082_014819_2023.pdf
1269-2024_Rozhodnutie_62_2024_Rozhodnutie_62_2024.pdf

Aktualizácia: 09.05.2024