Úradná tabuľa ÚJD SR

1268-2024

č. konania: 1268-2024

č. rozhodnutia: 47/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.12.2023

dátum ukončenia konania: 10.02.2024

dátum aktualizácie: 13.02.2024

Prílohy:

1268-2024_SpravneKonanie_1268-2024_Zv. inf. - Spis č. 1268-2024, pôvodne 3983-2023_rev. 03 z 13.2.2024.pdf
1268-2024_SE_00082_014765_2023_UJD_29.11.2023_anonymizov.pdf
1268-2024_Rozhodnutie_47_2024_Rozhodnutie_47_2024.pdf

Aktualizácia: 13.02.2024