Úradná tabuľa ÚJD SR

1290-2024

č. konania: 1290-2024

č. rozhodnutia: 438/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.12.2023

dátum ukončenia konania: 06.01.2024

dátum aktualizácie: 08.01.2024

Prílohy:

1290-2024_SpravneKonanie_1290-2024_Formulár o zverejnení SpK 1290-2024 (4024-2023).pdf
1290-2024_Anonym SE-00082-015108-2023.pdf
1290-2024_Rozhodnutie_438_2023_Rozhodnutie_438_2023 anonym.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024