Úradná tabuľa ÚJD SR

1270-2024

č. konania: 1270-2024

č. rozhodnutia: 002/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.12.2023

dátum ukončenia konania: 20.01.2024

dátum aktualizácie: 22.01.2024

Prílohy:

1270-2024_SpravneKonanie_1270-2024_Zverejnenie ukončenia SpK 1270_2024 3988_2023rev 03.pdf
1270-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_015062_2023 UJD 04.12.2023.pdf
1270-2024_Rozhodnutie_002_2024_Rozhodnutie_2_2024.pdf

Aktualizácia: 22.01.2024