Úradná tabuľa ÚJD SR

1258-2024

č. konania: 1258-2024

č. rozhodnutia: 123/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 30.11.2023

dátum ukončenia konania: 03.04.2024

dátum aktualizácie: 04.04.2024

Prílohy:

1258-2024_SpravneKonanie_1258-2024_38315145.pdf
1258-2024_SE_00082_014778_2023_UJD_29.11.2023_anonymizov..pdf
1258-2024_Rozhodnutie_123_2024_Rozhodnutie_123_2024.002.pdf

Aktualizácia: 04.04.2024