Úradná tabuľa ÚJD SR

1291-2024

č. konania: 1291-2024

č. rozhodnutia: 11/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.12.2023

dátum ukončenia konania: 27.01.2024

dátum aktualizácie: 30.01.2024

Prílohy:

1291-2024_SpravneKonanie_1291-2024_SPK 1291-2024 formulár 03.pdf
1291-2024_SPK 4025-2023 žiadost AN.pdf
1291-2024_Rozhodnutie_11_2024_Rozhodnutie_11_2024.pdf

Aktualizácia: 30.01.2024