Správne konania

Ukončené správne konania

834-2023 76/2023 SE 23.09.2022 24.03.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
759-2023 12/2023 SE – Mochovce 18.07.2022 15.02.2023 Súbor-1
Súbor-2
764-2023 328/2022 JAVYS 20.07.2022 11.01.2023 Súbor-1
Súbor-2
835-2023 60/2023 SE 23.09.2022 23.03.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
1708-2022 176/2022 SE – Mochovce 11.03.2022 05.01.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
2421-2022 258/2022 JAVYS 01.06.2022 05.01.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
3110-2023 347/2023 SE 22.08.2023 06.12.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2989-2023 341/2023 SE 08.08.2023 05.12.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
3651-2023 363/2023 JAVYS 25.10.2023 05.12.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
3276-2023 365/2023 SE – Mochovce 11.09.2023 05.12.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3

Aktualizácia: 08.12.2023