Správne konania

Ukončené správne konania

834-2023 76/2023 SE 23.09.2022 24.03.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
759-2023 12/2023 SE – Mochovce 18.07.2022 15.02.2023 Súbor-1
Súbor-2
764-2023 328/2022 JAVYS 20.07.2022 11.01.2023 Súbor-1
Súbor-2
835-2023 60/2023 SE 23.09.2022 23.03.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
1708-2022 176/2022 SE – Mochovce 11.03.2022 05.01.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
2421-2022 258/2022 JAVYS 01.06.2022 05.01.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
1696-2024 188/2024 SE – J. Bohunice 12.02.2024 22.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
2250-2024 197/2024 OÚ Trenčín 11.04.2024 22.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
3284-2023 290/2023 SE – Mochovce 12.09.2023 22.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
18-2024 170/2024 SE – J. Bohunice 02.01.2024 21.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3

Aktualizácia: 27.05.2024