Správne konania

Ukončené správne konania

759-2023 12/2023 SE – Mochovce 18.07.2022 15.02.2023 Súbor-1
Súbor-2
764-2023 328/2022 JAVYS 20.07.2022 11.01.2023 Súbor-1
Súbor-2
834-2023 76/2023 SE 23.09.2022 24.03.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
835-2023 60/2023 SE 23.09.2022 23.03.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
1708-2022 176/2022 SE – Mochovce 11.03.2022 05.01.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
2421-2022 258/2022 JAVYS 01.06.2022 05.01.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
2141-2023 144/2023 JAVYS 05.05.2023 01.06.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
1072-2023 140/2023 JAVYS 19.12.2022 31.05.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
1705-2023 138/2023 SE – Mochovce 13.03.2023 26.05.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
1751-2023 142/2023 VUJE 17.03.2023 24.05.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3

Aktualizácia: 01.06.2023