Úradná tabuľa ÚJD SR

1193-2024

č. konania: 1193-2024

č. rozhodnutia: 54/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 16.11.2023

dátum ukončenia konania: 16.02.2024

dátum aktualizácie: 16.02.2024

Prílohy:

1193-2024_SpravneKonanie_1193-2024_Formulár o zverejnení SpK_1193-2024_rev.04_16.2.2024_ukončenie konania.pdf
1193-2024_Žiadosť o schválenie OZ 31-2023-MO34_anonymizovaná.pdf
1193-2024_Rozhodnutie_54_2024_Rozhodnutie_54_2024.pdf

Aktualizácia: 16.02.2024