Rozhodnutia

Právoplatné rozhodnutia ÚJD SR

50/2022 1026-2022 VUJE 10.02.2022 28.02.2022 Súbor
378/2021 965-2022 JAVYS 16.12.2021 17.01.2022 Súbor
9/2022 1000-2022 SE – J. Bohunice 20.01.2022 08.02.2022 Súbor
379/2021 966-2022 JAVYS 16.12.2021 17.01.2022 Súbor
29/2022 994-2022 SE – Mochovce 28.01.2022 14.02.2022 Súbor
11/2022 1059-2022 JAVYS 14.01.2022 04.02.2022 Súbor
83/2022 996-2022 SE – Mochovce 09.03.2022 12.04.2022 Súbor
66/2022 1077-2022 SE – Mochovce 24.02.2022 28.03.2022 Súbor
7/2022 942-2022 SE – Mochovce 10.01.2022 27.01.2022 Súbor
94/2022 937-2022 SE – Mochovce 15.03.2022 05.04.2022 Súbor

Aktualizácia: 13.11.2023