Úradná tabuľa ÚJD SR

91/2024

č. rozhodnutia: 91/2024

č. správneho konania: 1545-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.02.2024

dátum právoplatnosti: 01.03.2024

Prílohy:

1545-2024_Rozhodnutie_91_2024_(6) Rozhodnutie_91_2024_SpK 1545_2024 _ANONYM.pdf

Aktualizácia: 04.03.2024