Úradná tabuľa ÚJD SR

74/2024

č. rozhodnutia: 74/2024

č. správneho konania: 1518-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.02.2024

dátum právoplatnosti: 22.02.2024

Prílohy:

1518-2024_Rozhodnutie_74_2024_Rozhodnutie_74_2024.pdf

Aktualizácia: 22.02.2024