Úradná tabuľa ÚJD SR

143/2024

č. rozhodnutia: 143/2024

č. správneho konania: 1615-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 26.03.2024

dátum právoplatnosti: 12.04.2024

Prílohy:

1615-2024_Rozhodnutie_143_2024_Rozhodnutie_143_2024.pdf

Aktualizácia: 22.04.2024