Úradná tabuľa ÚJD SR

92/2024

č. rozhodnutia: 92/2024

č. správneho konania: 1580-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.02.2024

dátum právoplatnosti: 05.03.2024

Prílohy:

1580-2024_Rozhodnutie_92_2024_Rozhodnutie_92_2024.pdf

Aktualizácia: 06.03.2024