Úradná tabuľa ÚJD SR

107/2024

č. rozhodnutia: 107/2024

č. správneho konania: 1447-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 27.02.2024

dátum právoplatnosti: 15.03.2024

Prílohy:

1447-2024_Rozhodnutie_107_2024_Rozhodnutie_107_2024.pdf

Aktualizácia: 21.03.2024