Úradná tabuľa ÚJD SR

192/2024

č. rozhodnutia: 192/2024

č. správneho konania: 17-2024

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 26.04.2024

Prílohy:

17-2024_Rozhodnutie_192_2024_sken_Rz. 192_2024.pdf

Aktualizácia: 29.04.2024