Rozhodnutia

Právoplatné rozhodnutia ÚJD SR

328/2022 764-2023 JAVYS 06.12.2022 10.01.2023 Súbor
176/2022 1708-2022 SE – Mochovce 14.09.2022 15.10.2022 Súbor
150/2023 1364-2023 SE – J. Bohunice 17.05.2023 03.06.2023 Súbor
147/2023 1723-2023 JAVYS 12.05.2023 01.06.2023 Súbor
130/2023 1318-2023 SE – J. Bohunice 25.04.2023 26.05.2023 Súbor
146/2023 2101-2023 SE – Mochovce 15.05.2023 31.05.2023 Súbor
144/2023 2141-2023 JAVYS 09.05.2023 30.05.2023 Súbor
140/2023 1072-2023 JAVYS 05.05.2023 26.05.2023 Súbor
138/2023 1705-2023 SE – Mochovce 02.05.2023 18.05.2023 Súbor
142/2023 1751-2023 VUJE 05.05.2023 22.05.2023 Súbor

Aktualizácia: 07.06.2023