Úradná tabuľa ÚJD SR

413/2023

č. rozhodnutia: 413/2023

č. správneho konania: 3796-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.12.2023

dátum právoplatnosti: 22.12.2023

Prílohy:

3796-2023_Rozhodnutie_413_2023_Rozhodnutie_413_2023.pdf

Aktualizácia: 02.01.2024