Úradná tabuľa ÚJD SR

241/2023

č. rozhodnutia: 241/2023

č. správneho konania: 2718-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 11.07.2023

dátum právoplatnosti: 11.07.2023

Prílohy:

2718-2023_Rozhodnutie_241_2023_R214_2023_MeMi.pdf

Aktualizácia: 19.07.2024