Rozhodnutia

Vydané rozhodnutia ÚJD SR pred nadobudnutím právoplatnosti a vykonateľnosti

248/2022 P 214-2023 SE – Mochovce 25.08.2022 Súbor
328/2022 764-2023 JAVYS 02.12.2022 Súbor
8/2003 993-2023 SE – Mochovce 11.01.2023
35/2023 1036-2023 SE – Mochovce 26.01.2023 Súbor
7/2023 992-2023 SE – Mochovce 11.01.2023 Súbor
5/2023 959-2023 SE 09.01.2023 Súbor
34/2023 986-2023 SE – Mochovce 23.01.2023 Súbor
16/2023 951-2023 SE – Mochovce 16.01.2023 Súbor
33/2023 954-2023 JAVYS 23.01.2023 Súbor
29/2023 10-2023 SE – Mochovce 20.01.2023 Súbor

Aktualizácia: 27.01.2023