Rozhodnutia

Vydané rozhodnutia ÚJD SR pred nadobudnutím právoplatnosti a vykonateľnosti

174/2023 2150-2023 SE – J. Bohunice 07.06.2023 Súbor
159/2023 2140-2023 SE 25.05.2023 Súbor
171/2023 2211-2023 SE – Mochovce 05.06.2023 Súbor
169/2023 2083-2023 SE 05.06.2023 Súbor
167/2023 1736-2023 JAVYS 05.06.2023 Súbor
170/2023 1840-2023 SE – Mochovce 05.06.2023 Súbor
168/2023 1236-2023 DMS 05.06.2023 Súbor
164/2023 2172-2023 SE – Mochovce 30.05.2023 Súbor
166/2023 2078-2023 SE – Mochovce 31.05.2023 Súbor
163/2023 1988-2023 SE – Mochovce 30.05.2023 Súbor

Aktualizácia: 07.06.2023