Rozhodnutia

Vydané rozhodnutia ÚJD SR pred nadobudnutím právoplatnosti a vykonateľnosti

249/2024 2453-2024 SE – Mochovce 27.05.2024 Súbor
246/2024 2179-2024 SE – Mochovce 24.05.2024 Súbor
245/2024 2442-2024 SE – Mochovce 24.05.2024 Súbor
244/2024 2166-2024 SE – Mochovce 24.05.2024 Súbor
243/2024 2440-2024 SE – Mochovce 22.05.2024 Súbor
241/2024 1898-2024 SE 21.05.2024 Súbor
240/2024 2105-2024 SE – Mochovce 21.05.2024 Súbor
235/2024 2167-2024 SE – Mochovce 17.05.2024 Súbor
236/2024 30-2024 SE 20.05.2024 Súbor
239/2024 1118-2024 SE – Mochovce 20.05.2024 Súbor

Aktualizácia: 27.05.2024