Rozhodnutia

Vydané rozhodnutia ÚJD SR pred nadobudnutím právoplatnosti a vykonateľnosti

407/2023 3774-2023 SE 01.12.2023 Súbor
404/2023 3538-2023 SE 01.12.2023 Súbor
396/2023 3760-2023 SE – Mochovce 28.11.2023 Súbor
387/2023 3645-2023 SE – Mochovce 23.11.2023 Súbor
Súbor
390/2023 3708-2023 SE – Mochovce 24.11.2023 Súbor
Súbor
384/2023 3482-2023 SE – Mochovce 23.11.2023 Súbor
Súbor
386/2023 3484-2023 SE – Mochovce 23.11.2023 Súbor
389/2023 3403-2023 SE – Mochovce 23.11.2023 Súbor
379/2023 3509-2023 DMS 20.11.2023 Súbor
383/2023 3288-2023 SE 20.11.2023 Súbor

Aktualizácia: 01.12.2023