Rozhodnutia

Vydané rozhodnutia ÚJD SR pred nadobudnutím právoplatnosti a vykonateľnosti

135/2022 1811-2022 SE – Mochovce 06.05.2022 Súbor
154/2022 1742-2022 SE – Mochovce 19.05.2022 Súbor
155/2022 2113-2022 SE – Mochovce 20.05.2022 Súbor
125/2022 1820-2022 JAVYS 20.05.2022 Súbor
144/2022 1100-2022 SE – J. Bohunice 17.05.2022 Súbor
145/2022 1103-2022 SE – J. Bohunice 17.05.2022 Súbor
149/2022 2179-2022 JAVYS 17.05.2022 Súbor
139/2022 1826-2022 SE – Mochovce 11.05.2022 Súbor
141/2022 2076-2022 JAVYS 10.05.2022 Súbor
142/2022 2160-2022 SE – Mochovce 10.05.2022 Súbor

Aktualizácia: 25.05.2022