Rozhodnutia

Vydané rozhodnutia ÚJD SR pred nadobudnutím právoplatnosti a vykonateľnosti

262/2022 2185-2022 SE – Mochovce 26.09.2022 Súbor
245/2022 2147-2022 SE – Mochovce 26.09.2022 Súbor
258/2022 2421-2022 JAVYS 23.09.2022 Súbor
256/2022 2039-2022 SE – Mochovce 16.09.2022 Súbor
253/2022 2977-2022 SE – Mochovce 12.09.2022 Súbor
176/2022 1708-2022 SE – Mochovce 14.09.2022 Súbor
235/2022 3009-2022 SE 06.09.2022 Súbor
236/2022 3018-2022 JAVYS 06.09.2022 Súbor
218/2022 1855-2022 JAVYS 03.08.2022 Súbor
220/2022 1852-2022 JAVYS 03.08.2022 Súbor

Aktualizácia: 27.09.2022