Úradná tabuľa ÚJD SR

103/2024

č. rozhodnutia: 103/2024

č. správneho konania: 1502-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 26.02.2024

dátum právoplatnosti: 14.03.2024

Prílohy:

1502-2024_Rozhodnutie_103_2024_Rozhodnutie_103_2024.pdf

Aktualizácia: 05.04.2024