Úradná tabuľa ÚJD SR

135/2024

č. rozhodnutia: 135/2024

č. správneho konania: 1510-2024

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 21.03.2024

dátum právoplatnosti: 21.03.2024

Prílohy:

1510-2024_Rozhodnutie_135_2024_Rozhodnutie_135_2024.pdf

Aktualizácia: 22.03.2024