Úradná tabuľa ÚJD SR

72/2024

č. rozhodnutia: 72/2024

č. správneho konania: 1425-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 02.02.2024

dátum právoplatnosti: 21.02.2024

Prílohy:

1425-2024_Rozhodnutie_72_2024_Rozhodnutie_72_2024.pdf

Aktualizácia: 22.02.2024